ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำเดือนเมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำเดือนเมษายน 2565

โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice