ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และ ความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และ

ความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”

โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice