ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา หัวข้อ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA)

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

หัวข้อ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA)

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice