ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ครั้งที่ 1/2565

โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 อาคารหลังใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice