ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดสถานที่พักนักกีฬา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือก ภาค 5 ” พะเยาเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดพะเยา ผ่านระบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดสถานที่พักนักกีฬา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือก ภาค 5 ” พะเยาเกมส์ ”

ระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดพะเยา ผ่านระบบออนไลน์

โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice