ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดสถานที่พักนักกีฬาการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือก ภาค 5 ” พะเยาเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา ผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบ google meet

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดสถานที่พักนักกีฬาการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

คัดเลือก ภาค 5 ” พะเยาเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา

ผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบ google meet

โดยมี นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice