ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือเพื่อการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาระบบอาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน (อศม.) เพื่อทดแทนการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss) ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล : การประสานงานเพื่อศึกษาบริบทพื้นที่และ การขับเคลื่อนกลไก อศม.ในพื้นที่ขยายผล 8 จังหวัด

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือเพื่อการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาระบบอาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน (อศม.)

เพื่อทดแทนการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss) ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล : การประสานงานเพื่อศึกษาบริบทพื้นที่และ

การขับเคลื่อนกลไก อศม.ในพื้นที่ขยายผล 8 จังหวัด

โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice