ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลสถานศึกษา ตามมาตรการรองรับการเปิดภาคการศึกษา ที่ 1/2565 ของสถานศึกษา

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลสถานศึกษา

ตามมาตรการรองรับการเปิดภาคการศึกษา ที่ 1/2565 ของสถานศึกษา

โดยมี นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุม

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice