ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการที่พักนักกีฬา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” และ การแข่งขัน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 4 “กว๊านพะเยาเกมส์” ผ่านทางระบบออนไลน์

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการที่พักนักกีฬา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” และ

การแข่งขัน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 4 “กว๊านพะเยาเกมส์” ผ่านทางระบบออนไลน์

โดยมี นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice