ศธจ.พะเยา ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง การสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สำนักคณะกรรมกราการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง การสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)

ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สำนักคณะกรรมกราการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานศูนย์สอบฯ

ณ ศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice