ศธจ.พะเยา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในโครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในโครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา

 โดย ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

ณ โรงแรมวีซีดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice