ศธจ.พะเยา ดำเนินการอบรมแนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา : SAR ระดับปฐมวัย ผ่านระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการอบรมแนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา : SAR ระดับปฐมวัย ผ่านระบบออนไลน์

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice