ศธจ.พะเยา ดำเนินการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 อาคารหลังใหม่  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice