ศธจ.พะเยา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice