ศธจ.พะเยา ดำเนินการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 1 การอบรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR)

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมที่ 1 การอบรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

ในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR)

โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice