ศธจ.พะเยา ดำเนินการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์

โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

ณ ห้องประชุมขุนนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice