ศธจ.พะเยา ดำเนินการโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ เพื่อปลูกฝัง/สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ

เพื่อปลูกฝัง/สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice