ศธจ.พะเยา ดำเนินการ “Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการ “Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ

ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice