ศธจ.พะเยา ดำเนินกิจกรรม ศธจ.พะเยา สานฝัน ปันสุข ให้น้องอิ่ม โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินกิจกรรม ศธจ.พะเยา สานฝัน ปันสุข ให้น้องอิ่ม โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และ

นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ ดำเนินกิจกรรมฯ

ณ โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลแม่ใจ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice