ศธจ.พะเยา ดำเนินกิจกรรมมอบโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพะเยา ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศจังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินกิจกรรมมอบโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพะเยา ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศจังหวัดพะเยา

โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้มอบโล่รางวัลฯ และ

ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานฯ

ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice