ศธจ.พะเยา ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดพะเยา

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice