ศธจ.พะเยา ดำเนินโครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 1

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินโครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 1

โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ

นายวิชัย แสงอาคม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน

ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice