ศธจ.พะเยา มอบเงินบริจาคและสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ให้กับครอบครัวเด็กนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย ณ อำเภอดอกคำใต้

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ

มอบเงินบริจาคและสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ให้กับครอบครัวเด็กนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย ณ อำเภอดอกคำใต้

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice