ศธจ.พะเยา รับการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ของกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 16 และคณะ

ลงพื้นที่ตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีนายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับและนำเสนอฯ

ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice