ศธจ.พะเยา รับรายงานตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 ราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

นายขจรศักดิ์ สีเเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รับรายงานตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 ราย

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice