ศธจ.พะเยา ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ณ หอประชุมสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice