ศธจ.พะเยา ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจนักเรียนที่อายุ 12-17 ปี ในการเข้ารับวัคซีนโควิด 19 (Pfizer สูตรสำหรับเด็ก) สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี ของสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองพะยา

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจนักเรียนที่อายุ 12-17 ปี ในการเข้ารับวัคซีนโควิด 19

(Pfizer สูตรสำหรับเด็ก) สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี ของสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองพะยา

ณ โรงพะเยาบาลพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice