ศธจ.พะเยา ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจนักเรียนที่อายุ 5-11 ปี ในการเข้ารับวัคซีนโควิด 19 (Pfizer ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ของสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองพะยา

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจนักเรียนที่อายุ 5-11 ปี

ในการเข้ารับวัคซีนโควิด 19 (Pfizer ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

ของสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองพะยา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice