ศธจ.พะเยา เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่พักนักกีฬา ในการแข่งขัน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 4 “กว๊านพะเยาเกมส์” จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และคณะ

เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่พักนักกีฬา ในการแข่งขัน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5

ครั้งที่ 4 “กว๊านพะเยาเกมส์” จังหวัดพะเยา

ณ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยา และ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice