ศธจ.พะเยา เข้ารับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. รายการพิเศษ” ในประเด็น “ชี้แจง ทำความเข้าใจ การฉีดวัคซีนและการทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง” ผ่านระบบออนไลน์

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้ารับชมรายการ

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. รายการพิเศษ” ในประเด็น “ชี้แจง ทำความเข้าใจ การฉีดวัคซีนและการทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง”

ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice