ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนารถโดยสารสาธารณะและรถนักเรียนจังหวัดพะเยา ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM MEETING)

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนารถโดยสารสาธารณะและรถนักเรียนจังหวัดพะเยา

ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM MEETING)

ณ ห้องขุนจอมธรรม ชั้น 2 อาคารหลังใหม่ สำนักงานศึกาาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice