ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมสื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษา และจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ด้านการศึกษาระดับภาค/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมการประชุมสื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษา และจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ

ด้านการศึกษาระดับภาค/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice