ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565

นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย

นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผู้อำนวยการกลุ่มฯ

เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบออนไลน์

โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice