ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดพะเยา

โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice