ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการเสวนาเหลียวหลัง แลหน้าการศึกษาปฐมวัย สำนักงานศึกษาธิการภาค 16” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ผ่านระบบออนไลน์

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และคณะ

เข้าร่วมการเสวนาเหลียวหลัง แลหน้าการศึกษาปฐมวัย สำนักงานศึกษาธิการภาค 16”

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ผ่านระบบออนไลน์

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice