ศธจ.พะเยา เข้าร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาเดินทางดูกิจการและ ศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย

นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาเดินทางดูกิจการและ

ศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นหัวหน้าให้การต้อนรับฯ

ณ ห้องประชุม UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice