ศธจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ

ณ ห้องประชุม Grand Palazzo โรงแรมพาลาสโซ ดินแดง กรุงเทพมหานคร

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice