ศธจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ประไพพร​ อุทธิยา​ ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 2/2565

โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice