ศธจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 4/2565

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565

นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 4/2565

ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice