ศธจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2565

โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice