ศธจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และคณะ

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice