ศธจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพะเยา

โดยมี นายพินิต แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice