ศธจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร เครือข่ายยุวกาชาด ภาคเหนือ (ผ่านระบบออนไลน์)

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ

ผู้ทรงคุณธรรม ยุวกาชาด เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร เครือข่ายยุวกาชาด ภาคเหนือ (ผ่านระบบออนไลน์)

ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผินแจ่มวิชาสอน” กรุงเทพมหานคร

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice