ศธจ.พะเยา เข้าร่วมประชุม การศึกษาดูงานของคณะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมประชุม การศึกษาดูงานของคณะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานให้การต้อนรับคณะฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice