ศธจ.พะเยา เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดร.ประไพพร อุทธฺยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

จังหวัดพะเยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

โดยมี นายสมบัติ จักรสมศักดิ์ ผุ้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice