ศธจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2564

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และ

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2564 โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice