ศธจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมการลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อชี้แจงนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธนากร ดอนเหนือ) ผ่านระบบออนไลน์

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมการลงพื้นที่ตรวจราชการ

เพื่อชี้แจงนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตรวจราชการ

และติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย)

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธนากร ดอนเหนือ) ผ่านระบบออนไลน์

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice