ศธจ.พะเยา เข้าร่วมรายการ “ผู้ว่าฯพบประชาชน” ในหัวข้อ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อโควิด 2019 ในสถานศึกษาจังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565

ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมรายการ “ผู้ว่าฯพบประชาชน”

ในหัวข้อ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อโควิด 2019 ในสถานศึกษาจังหวัดพะเยา

ณ สถานนีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา FM.95.25 MHz

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice