ศธจ.พะเยา เข้าร่วมเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา ประกวดผลงานฯ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน และ ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา

ประกวดผลงานฯ ประเภทจังหวัด  TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน และ

ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก  

TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice