ศธจ.พะเยา เข้าเยี่ยมสถานที่พักนักกีฬา ในการแข่งขัน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 4 “กว๊านพะเยาเกมส์” จังหวัดพะเยา

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และคณะ

เข้าเยี่ยมสถานที่พักนักกีฬา ในการแข่งขัน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ

รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 4 “กว๊านพะเยาเกมส์” จังหวัดพะเยา

ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice